(Video) Tradičná tridentská katolícka omša s titulkami

 

Tradičná omša, kde farár má mikrofón, aby bolo počuť aj tiché modlitby ktoré prednáša a tak môžeme vidieť aj počuť kompletný priebeh katolíckej omše. Omša je z Poľského bratstva svätého Pia X. a nejaká dobrá duša túto omšu preložila a otitulkovala. Kto by chcel začať navštevovať túto tradičnú omšu, ktorá nenesie v sebe prvky protestantizmu a slobodomurárstva, môže sa podľa tohto videa dozvedieť priebeh tejto omše. Pozn: trošku horšia kvalita zvuku, nahrávané ešte na VHS, čo však neznižuje hodnotu omše, jej priebeh, ktorý v plnej sile oslavuje Boha Trojjediného a prináša obetu Krista, ktorá bola ustanovená samotným Pánom Ježišom, v hornej sieni na zelený štvrtok pred ukrižovaním. Túto omšu poznali apoštoli a všetky generácie až po dnešné dni. Omša, ktorú však diabol chce zničiť a preto ju dnes len ťažko uvidíte v TV. Je to omša všetkých časov, ktorá sa nesmie meniť, pretože bola vystavaná apoštolmi a zmenená v malom svätcami, ktorí vložili všetku svoju zbožnosť do tohto diela, oslavujúceho Boha. Je to raj na zemi, je to spev anjelský pred trónom Baránka, ktorý môžeme už v tomto slzavom údolí zažiť…

 

Všimnime si samotný obrad, ktorý nesie v sebe prvky pokoja. Kňaz vykonáva úkony pomaly, úctivo a zbožne. Stará zmluva poznala takýto obrad iba v chráme Jeruzalémskom, ale už prorok predpovedá, že sa bude konať obeta Bohu nielen v Jeruzaleme, ale na každom mieste vo svete. Omša má tiež mnoho symbolík ako napríklad 33 krát prekrižovanie omšovej obete, čo zodpovedá 33 rokom života nášho Pána. Ako sa modlíme tak veríme hovorí katolícke učenie a ak sa modlíme v duchu nie katolíckom, ale v duchu protestantskom, začneme veriť protestantsky a odpadáme od jedinej pravej viery apoštolskej…