Pozvánka na Tradičnú omšu na Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

 

V piatok je sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a na druhý deň - sobota, je svätá Tradičná omša v Moste Pri Bratislave, na počesť tohto sviatku…

 

4.6.2016 o 18.00 hod. Tradičná sv. omša v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pôvodne sv. Tomáša v Moste pri Bratislave (SR) - slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, celebrant RD ThDr. Stanislav Stohl, PhD.

 

INTROITUS gregoriánský chorál Cogitationes Cordis ejus

KYRIE, GLORIA Orlando de Lassus (1532 - 1594): Missa Amor ecco colei á 6

GRADUALE Andrea Gabrieli (1532 - 1585): Tollite jugum meum á 4

CREDO Lassus: Missa Amor ecco colei á 6

OFFERTORIUM Lassus: Improperium expectavit á 4

SANCTUS, AGNUS Lassus: Missa Amor ecco colei á 6

COMMUNIO gregoriánský chorál Unus militum

POST COMMUNIO William Byrd (ca. 1540 - 1623) (nebo gregoriánský chorál): Ave verum corpus gregoriánský chorál Auctor beate saeculi

 

Závěr: Byrd: Salve Regina á 5

 

Odkaz: klikni

 

Ukážka speváckeho zboru ktorý bude na omši z CZ.