Týždeň zo IV. nedele po zjavení Pána

PRESUN WEBOVEJ STRÁNKY

na adresu: www.baranokbozi.com

Stránka www.pravykatolik.sk bude ako taká končiť. Dôvodov je viacero od technických, priestoru na web až po názov. Tiež mi svedomie hovorilo, že nie je správne sa schovávať na nicky, stránky, názvy. Niektoré východné Cirkvi veľmi správne zakázali svojim veriacim komunikovať na internete v anonymite. Pod anonymitou sa dá konať čokoľvek, je to akoby oddelenie sa od svojej osoby a potom sa stáva, že pod nickmi sa hreší, nadáva, uráža, veď anonymita zaručuje beztvárnosť človeka. 

Preto na novom webe mám svoj mail, svoj facebook, svoj google, svoju fotografiu. Kto si ma chce pridať medzi priateľov či známych - nech sa páči. 

Stránka je napojená na facebook, twitter aj google plus. Odkazy článkov teda budú aj na týchto sociálnych sieťach. Staré odkazy na sociálnych sieťach končia. Nepridávajú sa tam už články a odo dnes už ani tu nič nové nepribudne. Poprosím tých, ktorí si nás klikli na FB, nech sa prehlásia na novú stránku FB, ak ovšem majú záujem.

Nový web sa formuje a určite tam bude mnoho čo je aj tu. Viac sa zameria na vierouku a prevod kníh do elektronickej podoby, poprípade k tlačenej verzii. Zameranie je hlavne na knihy, ktoré stratili takzvané diabolské autorské práva, keď sa zabraňuje voľne šíriť evanjelium pod rúškom akéhosi duševného vlastníctva. Ešte dobre že Kristus Pán a Cirkev celých 1900 rokov niečo také nepoznali, lebo by sa viera sotva kde dostala.

Táto stránka tu bude ešte niekoľko mesiacov, teda kto chce, môže si ju zálohovať...

Ešte raz adresa novej stránky:

www.baranokbozi.com

 

Nedávno bola oktáva zato, aby sa katolíci modlili za všetkých tých, ktorí sú mimo katolícku Svätú Cirkev. Tieto modlitby boli určené svojho času dva krát do roka v celej Cirkvi. Dnes je situácia tak závažná, že by nebolo zlé, aby sa ľudia každý deň modlili príslušné modlitby za obrátenie sveta ku Kristovi a jeho Svätej Cirkvi. Zvlášť toto platí pre katolíkov ktorí sú oklamaní falošným ekumenizmom, kde miesto zvestovania evanjelia inovercom, im hovoria nevedomky vyložené klamstvo, že spása je možná aj inak ako mimo Krista a inak ako Katolícku Cirkev. Preto dnes je priam nutné modliť sa za týchto oklamaných ľudí na oboch stranách, aby nepokračovali cestou do pekla, nezaopatrení Kristovými sviatosťami cez Svätú Cirkev. Pridajte sa k modlitbám na každý deň...

Pondelok:    Za  všetkých mimo Cirkvi žijúcich.
Utorok:        
Za  východných rozkolníkov.
Streda:         
Za  protestantov v Európe.
Štvrtok:       
Za  anglikánov.
Piatok:        
Za  zlých katolíkov a odpadlíkov.
Sobota:       
Za  židov.
Nedeľa:      
Za  pohanov. (Dnes zvlášť za Moslimov)

Otče náš ... Zdrávas... (Tri razy.)

Antifóna: Aby všetci jedno boli, ako si Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe, aby aj oni v nás jedno boli, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. (Jn 17, 21.)

V: A ja ti hovorím, že ty si Peter.
R: A na túto skalu vystavím svoju Cirkev.

Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal apoštolom svojim: „Pokoj vám zanechávam, pokoj svoj vám dávam", nehľaď na viny moje, ale na vieru Cirkvi svojej a podľa svojej dobrej vôle ráč jej milostivo udeliť pokoja a svornosti; ktorý žiješ a kraľuješ, Boh na veky vekov. Amen.

Sladké Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami i nad našimi blúdiacimi bratmi.

Odpustky 300 dní

       Štvrtok 2. Február 2017       

       Streda 1. Február 2017       

       Nedeľa 29. Január 2017       

 

Týždeň z III. nedele po zjavení Pána

       Sobotu 28.1.2017       

       Štvrtok 26.1.2017       

       Streda 25.1.2017       

       Utorok 24.1.2017       

       Pondelok 23.1.2017       

       Nedeľa 22.1.2017