Vo svetle večnosti IX. Smrť spravodlivých je vykúpením

Kto umiera a má Boha, neznepokojuje sa pre bolesti, ktoré so sebou prináša smrť, ale skôr má v nich záľubu pri pomyslení, že už život končí, že mu neostáva čas, aby trpel pre Boha a obetoval mu iné dôkazy svojej lásky. Preto s ochotou a pokojom mu obetuje tieto posledné zvyšky svojho života. A teší sa, že spája obeť svojej smrti s obetou Ježiša Krista, ktorú zaň jedného dňa priniesol večnému Otcovi na kríži. A tak šťastne zomiera so slovami: „ V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí” (Ž 4, 9). Ó, aký pokoj je umierať v odovzdanosti a spočinúť v náručí Ježiša Krista, ktorý nás miloval až na smrť a chcel pre nás podstúpiť horkú smrť, aby nám získal smrť sladkú a potešujúcu.

Čítať celý článok