Rozhovor s Biskupom Atanázom Schneiderom

Čo majú robiť katolícki rodičia, keď sa stretnú s kňazom vo farnosti či dokonca s biskupom, ktorý presadzuje učenie odporujúce viere?

Rodičia musia veľmi dobre poznať svoju katolícku vieru. Musia dôkladne študovať katechizmus, pretože katechizmus, tj. pravdy v ňom obsiahnuté, je nemenný. Musia študovať katechizmus svojich rodičov a starých rodičov (pozn. vylučuje zvodný nový katechizmus), ktorý je veľmi prostý a jasný. Je to hlas Krista a Cirkvi všetkých vekov. Je to nutné, aby pevne zakorenili v katolíckej viere. A potom, ak pastieri a hierarchia odporujú Kristovmu učeniu, učeniu večného Učiteľa Cirkvi, katechizmu, musíte svoje deti z týchto kostolov vziať a nechodiť tam, aj keby ste mali jazdiť sto kilometrov inam.

Čítať celý článok