Sedembolestná - Modlitby. Sedembolestný ruženec, litánie, krížová cesta, súkromné

POUČENIE: Obšírne poučenie o krížovej ceste P. Ježiša nájdeš v pôstnom čase. Už prví kresťania konávali prvé pobožnosti krížovej cesty za prítomnosti samej Matky Pána. Preto i pri terajších pobožnostiach krížovej cesty volia si ju za sprievodkyňu, veď ona nielen celým životom znášala materinské bolesti, ale činne sa zúčastnila aj na krížovej ceste Kristovej. Zbožní kresťania pripojili k obrazom riadnej krížovej cesty sedem obrazov siedmich bolestí P. Márie, aby si čím názornejšie predstavili sedem bolestí Panny Márie a tým aj prehĺbili úctu k Bolestnej Matičke. Tak vznikla Mariánska krížová cesta.

Celý článok