Vo svetle večnosti - Zloba smrteľného hriechu

Keď sa Jeroboam vzbúril proti Bohu, strhol za sebou na modloslužbu aj ľud, a preto mu predstavil svoje modly a povedal mu: „Hľa, tvoji bohovia, Izrael!” (1 Kráľ 12, 28). Takto robí aj zlý duch, predstaví hriešnikovi ono ukojenie a hovorí: „Chceš si z toho urobiť boha? Hľa, to je tvoj boh, táto rozkoš, tento výbuch hnevu, vezmi si to a zanechaj Boha.” A keď hriešnik súhlasí, urobí to a klania sa vo svojom srdci ako bohu tomuto seba-uspokojovaniu. „Neresť v srdci je modla na oltári.” Keď hriešnik zneuctieva Boha, keby ho aspoň nezneuctieval v jeho prítomnosti. Ale on ho uráža a zneuctieva pred jeho tvárou, pretože Boh je prítomný na každom mieste! „Nuž či nebesá nie ja zaplňujem?” (Jer 23, 24). Toto všetko vie hriešnik a predsa sa nezdrží, aby neprovokoval Boha pred Jeho očami. „ Do tváre mojej stále ma popudzujú” (Iz 65, 3).

Celý článok