Matka ustavičnej pomoci - Zázračné vypočutia z novšej doby III.

V Seattle, Washington dostali naši pátri r. 1939 list, ktorý písala žena nekatolíčka. Muža mala veľmi zlého a neverca. Písala: Skoro pred mesiacom prišli na mňa také ťažké pomery a také ťažkosti, že som skoro zúfala. Ponosovala som sa istej susedke-katolíčke. Tá mi dala modlitebnú knižku k P. Márii Ust. Pomoci a vysvetlila mi, že táto požehnaná Matka je i mojou Matkou. Keď ju budem vzývať, iste mi pomôže, ako pomohla mnohým iným. Len čo som sa začala modliť k Panne Márii Ust. Pomoci, dostala som mimoriadnu milosť, akú som nikdy predtým nezakúsila, zvláštnu odvahu ducha a istotu, že moje ťažkosti prestanú a moje pomery sa zmenia k dobrému. Teraz chodím každé ráno na sv. omšu. Naučila som sa modliť sa ruženec. Nič vrúcnejšie si neželám, ako aby som sa stala katolíčkou a aby prestúpil aj muž a dvaja synovia...

Celý článok