Vo svetle večnosti - Boh je milosrdný

Brat môj, keď si urážal Boha, mohol na teba zoslať smrť? A Boh na teba predsa čakal. Namiesto toho, aby ťa potrestal, robil ti dobre, zachovával ťa pri živote a staral sa o teba. Tváril sa, ako keby nevidel tvoje hriechy, aby si sa spamätal. „Prehliadaš hriechy ľudí kvôli pokániu" (Múd 11, 24). Ale ako je to, Pane? Ty, v ktorom hriechu vôbec niet, pozeráš sa na tolké hriechy a mlčíš? „Nemôžeš hladieť na nešťastie, prečo hľadíš mlčky na protivníkov, keď zločinci hlcú lepších od seba?" (Hab. 1, 13). Tak sa pozeráš na nemravníka, na pomstychtivca, na bohorúhača, ktorý deň - čo deň rozmnožuje tvoje urážky a ty ho netrestáš? Prečo tolká trpezlivosť? „Preto čaká Pán, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil" (Iz 30,18). Boh očakáva hriešnika, aby sa napravil, a tak mu mohol odpustiť a spasiť ho.

Celý článok