Týždeň v II. Adventnej nedele

Prežehanie sa. Je to zvláštne, ale v dnešnej modernistickej dobe sa katolíci nevedia ani len prežehnať, nehovoriach o ich viere a vierovyznaní. Ak sa človek nevie správne prežehnať, ako si môže ctiť svoju vieru?! Pri príchode do kostolov vidíme strašné veci. Mnohí ľudia sa neuklonia pred Stvoriteľom sveta v chráme, prežehnajú sa za chodu, iba akýmis ledabolo hodením ruky pred sebou. Taktiež je zvykom prežehnať sa tak, že rukou si človek robí kríž na bruchu, čo je znakom satanistického opačného kríža a tak si ľudia neuvedomujú, že sa podvedome odovdzávajú zlým silám. Samozrejme ak človek má vieru iba ako folklórnu záležitosť, je pochopiteľné že Zlý má nad ním moc. Prežehnanie je základným katolíckym vyznaním viery a tu je postup ako sa prežehnáva, aby katolík urobil Kristov kríž, nie akýsi opačný kríž diabla. Toto nadväzuje na dnešnú lekciu katechizmu o prežehnaní sa, kde si autor dal námahu až jednu kapitolu, aby ľudia tento základný úkon viery dobre poznali a správne ho vykonávali... Viac: Veľký Špiragov Katechizmus (1907) 1. diel (IX.) Znak svätého kríža 

 

Tri katechizmy od jedného vydavateľa, ako sa menili časom - stať kde sa opisuje svätá omša. V najnovšom katechizme chýba Kristus a jeho obeta na kríži. Najviac človeka zabolí to, že samotná Cirkev sa vzdala svojho dedičstva a pokladov viery. Keby to robili nepriatelia, dá sa to uniesť, ale keď ničia vieru tí, ktorí ju majú chrániť, vyučovať a predávať ďalej neporušenú - je to rana do duše... 

 

    Sobota 10. decembra 2016    

    Piatok 9. decembra 2016    

    Štvrtok 8. decembra 2016    

    Streda 7. decembra 2016    

    Utorok 6. decembra 2016    

    Pondelok 5. decembra 2016    

    Nedeľa 4. decembra 2016