Týždeň nedele narodenia Krista Pána...

          Pravý Katolík čitateľom želá požehnaný nový rok 2017          

Sedemnáste roky sú Božie tresty pre našu neveru a neveru našich predkov. V roku 1517 rozdelil jednotnú Európu Luther a nielenže sa vzbúril proti Kristovmu telu Cirkvi, ale toto rozdelenie oslabilo silu ľudu, keď nepriatelia Cirkvi a Krista sa chopili príležitosti, začali postupne vnikať do sfér života a ovplyvňovania národov. V roku 1717 bolo oficiálne založené slobodomurársrvo, viditeľný nepriateľ Cirkvi Katolíckej. 1917 bol nastolený v Rusku komunizmus - výsledok vymysleného systému na likvidáciu Cirkvi. V tom istom roku sa zjavuje aj Panna Mária vo Fatime a dáva návod ako prekonať zlo, ktoré sa chystá ovládnuť nielen svet, ale aj Cirkev. Fatima sa však nevzala vážne a požiadavky Panny Márie neboli podnes splnené - Cirkev Fatimu odložila bokom. Je tu 100 rokov od Fatimy a mnohé scenáre, čo tento rok prinesie...

Napriek všetkým týmto nelichotivým až Jóbovým zvestiam, náš Pán stojí pri nás aj v tomto čase temnoty Cirkvi a temnoty sveta. Náš Pán od nás chce, aby sme svoje srdcia odtrhli od tohto sveta a hľadeli na Boha: Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Lk 12:32-34

Berme povolanie byť katolíkmi vážne, je to najvznešenejšie a najhlavnejšie povolanie aké sme mohli kedy dostať. Prisvojme si slová nášho Pána ktorý nám - každému jednému hovorí: 

Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“ Jn 10:27-30

A nezabudnime na našu nebeskú Mamu ktorá nám sľúbila, že jej nepoškvrnené srdce napokon zvíťazí.

 

        Sobota 31. Decembra 2016        

Svätý Ignác nás nabáda ku chudobe. Zvlášť sa zameriava na kňazov. Keď vidíme kňazov ktorí riadia televízie, ktorí sa prezentujú svetskosťou, zásluhami, bohatstvom, politickými názormi, zapájaním sa do svetských diskusií, dokonca chodia na hudobné festivaly s diabolskou hudbou - pýtame sa - môžu nás takýto pastieri viesť ku spáse? Alebo skôr ku zatrateniu? Svätý Ignác hovorí: Mnohí kňazi sú podľa vzhľadu chudobní. Budú chudobní de facto, ale či sú pritom chudobní duchom? Môžu byť chudobní - per vim, ale môžu veľmi túžiť po bohatstve, ak nemajú peniaze v peňaženke, môže byť, že ich majú v srdci a vtedy sú ďaleko od toho, aby boli dokonalí kňazi. Budú ľudu na pohoršenie, pre špinavú náruživosť zaujímať sa o peniaze. Kiež by to dobre pochopili. A preto konečne zopakujeme dve upozornenia, ktoré bol už dal nábožný farár Jozef Frasinetti: Miluj teda chudobu (hovorí to kňazovi P. Ježiš) a ži aspoň vôľou odtrhnutý od akejkoľvek vec, indiferentný k akejkoľvek state a trpieť akúkoľvek potrebu. Usiluj sa aby si nikdy nič nerobil cieľom, dosiahnutia časnej odmeny. Vykonávaj všetky diela tvojej služby jedine preto, aby si jej dal slávu, nehľadiac na odmenu, ale ak sa ti dostane slávy, prijmi ju a užívaj na svoje potreby, ale dávaj pozor, aby si si ju nepostavil ani za druhotný cieľ svojich svätých námah. Preto buď hotový vždy pracovať bez všetkej časnej odplaty, ako by si pracoval s ňou, s tou istou usilovnosťou a pohotovosťou... 

        Piatok 30. Decembra 2016        

        Štvrtok 29. Decembra 2016        

        Streda 28. Decembra 2016        

 

        Utorok 27. Decembra 2016        

 

        Pondelok 26. Decembra 2016        

        Nedeľa 25. Decembra 2016 - Narodenie Krista Pána