Týždeň z nedele Svätej rodiny

Nová katolícka Cirkev

Tu dolu napísané - sú myšlienky a základ pre vybudovanie novej - úplne inej - katolíckej Cirkvi, z čias pred druhou svetovou vojnou, kde sa zlo a dobro má spojiť do akéhosi jedného celku. Keď si prečítame tieto ideje, prídeme k tragickému záveru - dnešná Nová Katolícka Cirkev, naplnila všetky tieto diabolské myšlienky do bodky, čím sa úplne zmenila vo svojej podstate!

Samotná idea novej Cirkvi v tandeme pápežov - Pius XII. Ján XXIII. Pavol VI. - a ich nové pretvorenie Cirkvi Kristovej, na Cirkev humanistickú, tak odpornú v očiach nášho Pána. A preto La Salette varuje - Rím stratí vieru a stane sa sídlom antikrista...

Náboženstvo všetkého druhu musí splývať do jedného jediného ľudského ideálu celosvetovej civilizácie, v ktorej majú byť zbratrení všetci ľudia v spravodlivosti, láske a mieri. Priateľstvo medzi ľuďmi potom privedie všetok život, tajomným spôsobom k naplneniu Evanjelia. Integrálny humanizmus je univerzálnym bratstvom všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa hlásia k najrôznejším náboženstvám, alebo napríklad k vôbec žiadnemu, ba dokonca aj tých, ktorí odmietajú ideu Stvoriteľa. V medziach tohto rámca potom zostáva, aby katolícka Cirkev mohla vykonávať svoj inšpirujúci vplyv bez toho, aby sa sama vnucovala a bez toho, aby vyžadovala svoje uznanie za jedinú a pravú cirkev.

Univerzálna myšlienka je dvojaká: Sila konať dobro a rešpekt k ľudskej dôstojnosti, založenej na vzájomnom porozumení. Táto myšlienka univerzálneho bratstva, nie je ani nová, ani pôvodná. Bola prednesená už filozofmi osemnásteho storočia aj francúzskymi revolucionármi z roku 1789. Je tiež obľúbeným mottom bratstva slobodomurárov a marxistov.

          Štvrtok 12. Január 2017          

          Streda 11. Január 2017          

          Utorok 10. Január 2017          

Mnohí tradiční katolíci sa dnes pripravujú na boj so svetom a so samými sebou cez duchovné cvičenia Sv. Ignáca, ktoré sú neprekonateľné a z ktorých vychádzajú všetky neskoršie duchovné cvičenia, ktoré sú však iba akousi napodobneninou. Mnohí katolíci konajú tieto cvičenia nielen raz v roku, ale i viackrát, dokonca niektorí rozjímajú nad pravdami viery v neustále sa opakujúcich cykloch. Dnes, v dobe úpadku pravej jedinej katolíckej viery, je toto veľmi dobrá forma vlastného duchovného formovania, ale nestačí iba čítať ako píše Sv. Ignác - je potrebné pravdy aj prežívať a uskutočňovať. Predtým boli na stránke duchovné cvičenia ktoré boli zmazané, pretože boli upravené s poznámkami z roku 1980. Preto sme sa rozhodli sem dať autentické duchovné cvičenia, doslovný preklad z latinčiny. Napokon by sme radi vydali toto dielo aj knižne. Každý kto čítal životopisy tých, ktorí sa narodili neskôr ako Sv. Ignác a dostali sa k jeho cvičeniam, mali z nich bohatý úžitok. Svätý Liguori duchovnými cvičeniami obracal celé mestá na pravú vieru katolícku. Študujme aj my tieto Ignácovské skvosty, ktoré mu samotné nebesia naditkovali, keď bol utiahnutý v samote pred svetom a hlavne dajme sa nimi formovať a opúšťať tento márnivý svet, ktorý nám berie miesto toho, aby nám niečo dával. A hlavne nám berie spásu...

          Pondelok 9. Január 2017          

 

          Nedeľa 8. Január 2017