Týždeň z III. nedele po zjavení Pána

       Sobotu 28.1.2017       

       Štvrtok 26.1.2017       

       Streda 25.1.2017       

       Utorok 24.1.2017       

       Pondelok 23.1.2017       

       Nedeľa 22.1.2017