(Foto) Keď sa stretlo Nebo so Zemou na Pontifikálnej omši v Košiciach