Útok na nebo - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev!

 Kardinál Raymond Burke vyzýva všetkých katolíkov sveta, aby zaútočili modlitbou ruženca na nebo.

Takto chce kardinál získať aspoň milión katolíkov, ktorí prijmú záväzok – Po celý rok v prvý deň v mesiaci každý mesiac, sa modliť ruženec – NA ÚMYSEL – Aby Cirkev opäť ožiarilo svetlo pravdy a v srdciach veriacich závladol pokoj.

 

Situácia v Cirkvi je dnes natoľko vážna a zlo sa šíri Cirkvou i svetom tak rýchlo a pôsobí v takom rozsahu, že mnoho ľudí stráca odvahu. Potrebujeme Božiu Pomoc! Najlepší spôsob ako sa postaviť voči zlu, potratom, eutanáziám, homosexualite, terorizmu a prenasledovaniu kresťanov, i mnohému ďalšiemu zlu, je zaútočiť na nebo.

 

Pridajte sa k modlitbe za Cirkev, za boj proti temnostiam tohto sveta, v každý prvý deň nového mesiaca v roku 2016.

 

 

Na našom webe budeme vždy pripomínať dni v prvom mesiaci tohto roku, aby sme nezabudli na vyprosenie Božej pomoci…