Hodinky k Panne Márii - Knižka hotová

Keďže viacerí sa pýtali na knižku Hodiniek k Panne Márii, dali sme skúšobne vytlačiť prvé kúsky. Dolu sú foto. Tí ktorí sú prihlásení na stránke www.pravykatolik.sk budú informovaní o ďalších krokoch, ak by hodinky chceli. Ide o 124 stranovú knižku formátu A6 s Hodinkami, alebo breviárom k Panne Márii. Túto modlitbu sa Cirkev - zvlášť laici, terciáni, teda zasvätenci tretieho rádu - modlievali takmer 1000 rokov. Koncilom táto knižka sa vytratila, tak sme ju opäť oživili.

Malé hodinky obsahujú všetkých sedem denných modlitieb od Matutinuma až po Kompletórium. Obdobia sú rozdelené podľa farieb - Advent fialová, Vianoce zelená, cez rok čierna, veľkonočn obdobie silno červená. Tiež je celá knižka tlačená farebne - zvlášť nadpisy, žalmy atď. Na začiatku knižky je kompletný predslov ako sa modliť túto dennú modlitbu. 

Nie je nič lepšie ako sa zasvätiť našej Nebeskej Mamke Panne Márii, ako sa ku nej utiekať skrze tieto hodinky, nájsť si čas, posväcovať čas a viac sa donútiť takto k modlitbe. Ďakujeme predkom, že nám zanechali takýto cenný poklad...