Nápis požehnanou kriedou nad dvere, počas sviatku troch kráľov

Zaoberal som sa otázkou, či je nápis kriedou na veraje dverí správny a ako sa má vlastne napísať. Požehnanou kriedou sa nad dvere napíše na tento rok: 20+C+M+B-17

Čo tento nápis znamená? Niekto si to totiž mýli s tromi kráľmi od východu podľa ich mien - Gašpar, Melichar, Baltazar a tak si na veraje dverí napíšu tento nesprávny nápis: 20+G+M+B-17

Aby sme to dali na správnu rovinu, nápis CMB nie sú prvé písmenká mien mudrcov, ale latinský nápis: Christus  Mansionem Benedicat - v predklade - Kristus nech žehná tento dom! 

V Čechách sa používa aj nápis - KMB - ako je to napríklad v bratstve Pia X. FSSPX.

Tri krížiky ktoré sú medzi písmenami znamenajú Svätú Trojicu... Niekde sa objavuje nápis aj takto: C+M+B+2017