Nový rok 2017 s Ekopápežom. Dokončenie - rozhovor s kardinálom Burkem

Dokončenie z článku:

Heretický pápež prestáva byť pápežom

CWR: Existuje opora pre napomínanie pápeža v Písme? 

Kardinál Burke: Klasickým príkladom z Písma je sv. Pavol, ktorý napomínal sv. Petra (v Ga 2,11 a nasl.) za snahy zavádzať v ranokresťanskej Cirkvi židovské predpisy. Sv. Pavol priamo vytkol Petrovi, že od kresťanov z pohanstva vyžaduje veci, ktoré nie sú pre kresťanskú vieru podstatné. Peter s tým v skutočnosti súhlasil, ale keď bol v spoločnosti kresťanov zo židovstva, predstieral opačný postoj a Pavol ho za to napomenul, ako hovorí, do očí. 

CWR: Prečo sa domnievate, že 8. kapitola Amoris laetitia je taká nejednoznačná? 

Kardinál Burke: Pripadá mi, že dôvodom tejto dvojznačnosti je to, že chce umožniť prax, ktorú Cirkev nikdy nepripúšťala, totiž prístup k sviatostiam pre ľudí, ktorí verejne žijú v ťažkom hriechu. [...]

CWR: Existujú okrem vás štyroch kardinálov, ktorí ste pápežovi Františkovi predložili dubiá, aj ďalší, ktorí vás podporujú? 

Kardinál Burke: Áno. 

CWR: A prečo to nepovedia nahlas? 

Kardinál Burke: Z rôznych dôvodov, jedným z nich môže byť to, že sa týchto vecí zmocňujú médiá a prekrúcajú ich tak, že to vyzerá, že každý, kto zapochybuje o Amoris laetitia, nepočúva pápeža, je pápežovým nepriateľom a tak ďalej. A preto... 

CWR: Klopia oči a mlčia. 

Kardinál Burke: Áno, domnievam sa, že to tak je. [...] 

CWR: Mons. Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecézy Panny Márie v Astane v Kazachstane a titulárny biskup Celeriny, ktorý na podporu vás štyroch kardinálov a vašich dubií napísal otvorený list, takisto povedal, že Cirkev je de facto v schizme. Súhlasíte s tým? 

Kardinál Burke: V Cirkvi existuje veľmi vážne rozdelenie, ktoré treba napraviť, pretože, ako som už povedal, súvisí so zásadnými vieroučnými aj mravoučnými otázkami. A ak sa to čoskoro nevyjasní, mohla by sa z toho vyvinúť formálna schizma. 

CWR: Niektorí ľudia hovoria, že pápež by sa mohol oddeliť od spoločenstva s Cirkvou. Dá sa legitímne vyhlásiť, že pápež je v schizme alebo v heréze? 

Kardinál Burke: Keby pápež formálne vyznal blud, prestal by byť týmto aktom pápežom. To je automatické. Dôjsť by k tomu mohlo.

Pápež-nepápež?

Kardinál Burke je vo svojom vyjadrovaní presný... Napokon už len skutočnosť, že takéto debaty nastávajú, svedčí o niečom veľmi závažnom, čo si dohľadná história nepamätá. 

Najväčší optimisti označujú Františka (s istou prímesou cynizmu) za apoštola tradície. Až jeho otvorené a v podstate hulvátske spôsoby (na rozdiel od niektorých predchádzajúcich pápežov, ktorí sa na deštrukcii Cirkvi takisto podieľali, ale inteligentným, menej excentrickým spôsobom a s istou mierou oneskorenej reflexie svojich vlastných pochybení) totiž zreteľnejšie ukazujú, akým smerom sa Cirkev uberá a komu veľká časť jej najvyšších predstaviteľov slúži. Je to bolestivé precitnutie. 

Až budúcnosť ukáže, čo Boh zamýšľa týmto svojím dopustením. Pravoverní katolíci sa modlia za nápravu pomerov – zvolenie skutočne katolíckeho pápeža, ktorý by urobil v Cirkvi poriadok, napravil jej pošramotenú povesť a navrátil jej rolu, ktorá jej náleží: starostlivosť o spásu duší, duchovný pilier a záštitu celej našej civilizácie.