Tri revolúcie - protestantizmus, zednárstvo, komunizmus - 1517, 1717, 1917. Následky prirodzené, duchovné a záchranný prostriedok

Trojstupňová revolúcia vo svete podnietená diablom proti Bohu a  záchranné prostriedky, ktorá Pán Boh zoslal na zvíťazenie.

Rok: 1517

Udalosť: Reformácia

Ideológia: Protestantizmus

Cieľ vzbury: Katolícka Cirkev

Strašné následky

A) prirodzené: Sedliacke vojny, 30-ročná vojna, Turecké výboje

B) duchovné: Násilné odňatie jedinej pravej viery katolíckej, mnohým národom!

Záchranný prostriedok: Tridentský koncil, nové rehole, množstvo svätých ktorí rozžiarili svätosť Cirkvi, Rekatolizácia

Rok: 1717

Udalosť: Oficiálne založenie slobodomurárstva

Ideológia: Voľnomyšlienkárstvo, osvietenectvo a racionalizmus

Cieľ vzbury: Kristus a nadprirodzený Boží poriadok

Strašné následky

A) prirodzené: Francúzska revolúcia, Napoleonské vojny, kolonializmus

B) duchovné: Viera v pokrok, prírodu, ľudský rozum, odmietnutie vlády Krista nad ľudskou spoločnosťou

Záchranný prostriedok: Paray-le-Monial, sv. Margita Mária Alaquoque, Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Rok: 1917

Udalosť: Komunistická revolúcia (boľševizmus, židmi vymyslený marxizmus)

Ideológia: Materializmus, ateizmus, konzumizmus a zhýralstvo (žiť iba pre zmysly a krátky pozemský život)

Cieľ vzbury: Boh, Božia existencia

Strašné následky

A) prirodzené: 1. a 2. svetová vojna, diktatúry a tyranie vo svete, hladomory a prenasledovania (zvlášť pre vieru), genocídy

B) duchovné: Duchovno – mravný rozklad národov v dôsledku ľavicovo liberálnej kultúrnej ideológie, ateizmus, agnosticizmus, New Age, synkretizmus, ekumenizmus, sekty, terorizmus, viera len v tento život, pád do pekla väčšiny obyvateľov planéty

Záchranný prostriedok: Panna Mária vo Fatime, sv. František, Hyacinta a Lucia, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie