Keď je človek hlúpejší ako vôl alebo osol!

Ako človek padol nižšie od zvierat

Keď človek cestuje mestskou hromadnou dopravou, neujde jemu nosu nepríjemný zápach ľudí bez domova. Nie tých, ktorí sa zapojili do spoločnosti, žijú na ubytovniach, hľadajú si prácu, predávajú svoj časopis - ale tí - ktorí odmietajú ubytovne z dôvodu toho, že sa tam nemôže piť alkohol. Keď takýto človek príde do uzatvoreného priestoru, akým autobus alebo električka je, stáva sa terčom zlých pohľadov okolitých ľudí, ktorí sa sťahujú od neho čo najďalej kvôli smradu. Dnešná liberálna doba s týmto problémom nič nerobí, pretože vychovávať človeka k svojmu cieľu - k Bohu, stratila zo zreteľa. 

Je to zarážajúce, ale ak niekto nastúpi do toho istého autobusu so psom, alebo mačkou, nikto si toho nevšimne, pretože tieto zvieratá sú poslušné a hlavne nesmrdia. Je dobré si nastaviť toto zrkadlo pádu človeka do hriechu, aby sme pochopili hĺbku našej zvrátenosti. Človek, ten vznešený tvor ktorý je utkaný Bohom na Jeho svätý obraz, je na tom horšie ako zviera, ako pes, ako kôň! Humanisti ktorí dali človeka do stredu vesmíru, nemajú radi takéto pravdivé prirovnávania, preto je pravda zahmlená a napádaná. 

Ak by sme si však mysleli, že my sme na tom lepšie ako tento bezdomovec, nedajme sa pomýliť. Každý odpad od Boha je pád hlbšie ako zver. Človek bez Boha odpadáva k nemravnosti, krádeži, lúpežiam, sýti sa pornografiou a vôbec nízkymi pudmi, prichádza do sveta boj proti desatoru, kde nemravnosti ako homosexualita a im podobné zvrátenosti, sa predkladajú ľuďom ako cnosti a ľudia ktorí praktikujú tieto zvrátenosti, sa dostávajú na vysoké posty, aby svojou nemorálnosťou vytvárali zákony a nariadenia, ktoré idú proti prirodzeným veciam stvoreným Bohom. 

Svätý Pavol píše v liste Rimanom, že Boh necháva takýchto ľudí, ktorí stratili Boha a Jeho prítomnosť, do hriechov ktoré sú veľmi nízke a úbohé. 

Tak Pavol píše: Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní,utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov,sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. Rim 1:26-31

Teda je tu ešte horšia záležitosť človečenstva ako spomínaný bezdomovec v autobuse, ktorý upadol do telesnej špiny - je tu totiž špina duchovná a tá je ďaleko horšia. 

Boh stvoril veci k určitému účelu, počnúc planétami končiac bunkami. Katechizmus nás učí, že všetky veci slúžia človeku. Načo? Aby nimi alebo za pomoci nich, oslavoval Boha. Svätý Ignác to pekne hovorí, že ak vec prestane plniť účel a to ten, že už je nepotrebná na oslavu Boha - je potrebné sa tejto veci zbaviť. 

Načo potom Boh stvoril človeka?

Stvoril ho pre seba, aby Boha miloval, oslavoval Ho, chválil Ho, pretože Boh mu dáva nespočetne mnohokrát viac, ako mu človek môže vrátiť. Je to podobné, ako keby miliardár sa zamiloval do chudobného dievčaťa, ktoré v zašlej dedinke predáva na trhu zeleninu, kde si ledva zarobí na živobytie. Tento miliardár by ju obdaroval krásnymi vecami, vzal by ju na cestu okolo sveta, miloval by ju do úmoru a splnil by jej každé prianie, ale ona by na jednej strane využila výhody svetského blahobytu, na druhej strane by týmto človekom opovrhovala a nechcela sa s ním ani rozprávať. Tak sa správa človek ku svojmu dobrodincovi - Bohu.

Pán Boh teda utvoril svet poriadku, kde je prirodzené, že nižšie stvorenia slúžia vyšším stvoreniam, až prídeme k človeku, ktorý má slúžiť najvyššiemu - Stvoriteľovi. Toto je prirodzený poriadok. Neprirodzené je naopak to, keď nižšie stvorenstvo, odmieta slúžiť vyššiemu, dokonca sa uchyľuje slúžiť nižším pudom a nižšiemu stvoreniu. Tak Boh napomína v starej zmluve národy cez Izraelitov, že je ohavnosť pred Bohom, keď sa ľudia klaňajú zvieratám a robia si s z nich modly alebo sochy k uctievaniu. Najvyšší tvor na zemi človek, sa úplne zbláznil, pretože slúži tým veciam, ktoré majú slúžiť jemu.

A tak narážame v Písme na zaujímavý verš, kde podobnosť z hore uvedeným bezdomovcom má úzku súvislosť - človek je skutočne hlúpejší ako zviera! Samozrejme v prípade, ak sa nechá uniesť nižšími pudmi a odpadne od Boha.

Pán Boh hovorí: Čujte, nebesá, počúvaj, zem, lebo Pán hovorí: „Synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí.“ Iz 1:2-3

Aké desné slová pravdy! Boh stvoril vola aby slúžil človeku a vôl to aj koná. Nechá sa človekom viesť, poslúcha človeka, vie že človek je jeho pán a tak je verný. Verný pes neopustí svojho pána a keby ho niekto napadol, bude ho brániť, pretože vie kde je jeho miesto. Pán Boh aby ukázal hlúposť človeka, ukazuje dokonca na osla, že je múdrejší ako človek - ten tvrdohlavý osol, je na tom lepšie ako padnuté ľudstvo.

Človek úplne zhlúpol! Vôl vie kto je jeho pán a slúži mu, somár tiež, no človek nepozná svojho Pána Boha, nechce Ho poznať, nechápe čo od neho Boh chce, že Boh ho miluje aj keď si to nezaslúži! Týmto sa človek stal hlúpejším ako zviera a tak to tvrdé prirovnanie k volovi ba dokonca k somárovi je veľmi výstižné!

Pozrime sa do Európy, tej bývalej katolíckej Európy - politici, intelektuáli, riaditelia, tí ktorí majú viesť celé národy - odpadli od Boha, čím dali priechod svojim nižším pudom ktoré chcú utíšiť, v mori telesnosti a pohodlia. Nepoznajú Boha, nechcú Ho poznať a tak sa svet dostal do totálnej deštrukcie. A toto nie je len dôsledok vládnutia človeka bez Boha tohto veku, stačí si pozrieť minulé storočie, keď okrem dvoch veľkých vojen boli nepretržite niekde na zemi neustále iné vojny, kde bolo zabitých viac ľudí, ako v celých dejinách ľudstva! 

Vôl a somár vie kto je jeho pán, ale človek nevie, nepozná svojho Pána, nechápe! Je narušený prirodzený poriadok vecí a tak vzniká chaos. 

Pozrime sa do našich rodín, ktoré žijú už niekoľko generácií bez Boha, miesto výuky katechizmu sa čítajú doma deťom rozprávky o drakoch a princeznách! Tak sa vychoval človek hlúpejší ako zviera, pretože nepozná svojho Pána, nepozná svojho Gazdu!

Pozrime sa do Cirkvi. Boh Syn založil na zemi Cirkev, ktorá má učiť cestu k Bohu bez kompromisov, Pán Boh má byť jediným majákom vo svete cez Cirkev a celá Cirkev sa má modliť v jednote s pápežom zato, aby ľudia prichádzali do neba, aby sa obracali k viere v tohto Boha, svojho Pána. Ale Cirkev miesto toho, aby brala na zreteľ Boha a Jeho Syna ktorý prišiel na tento svet, neberie na Krista ohľady a koná bez Neho, bez horlivých modlitieb ku Kristovi za spásu - len za spásu ľudí sveta. Cirkev bola vytvorená k tomu, aby viedla celé národy ku spáse, ktorá je možná LEN cez Spasiteľa Ježiša Krista. Ale Cirkev nepozná svojho Pána, nechápe, neposlúcha Boha a tak je úpadok aj tam, kde by práve v tejto dobe zmätku mal byť maják poriadku. 

A tak Cirkev rovnako ako bezbožný svet, upadá do stavu, kde je na tom horšie ako zver, ako vôl či osol. Keď Boh adresuje tieto verše, neadresuje ich pohanským národom, ale Izraelu - teda národu, ktorý si na svojich prsiach vychoval. Tento národ prestal poznať Boha, vytvoril si vlastné pravidlá a predpisy, často nezhodné s tým, čo Boh od Izraelu chcel a opúšťa Pána, Pán mu potom adresuje tieto tvrdé slová. Aký desný predobraz dnešnej Cirkvi. Tie isté slová totiž platia na Cirkev: 

Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána; Cirkev nepozná, môj ľud nepochopí.

Preto si berme vzory zo synov viery, tých synov Cirkvi, ktorí poznali svojho Pána, plnili čo prikázal, milovali Ho a slúžili Mu. Pozrime sa na Syna Cirkvi - Svätého Pia X. ktorý poznal, vedel, miloval, slúžil a preto vyhlásil svoj pontifikát takto: všetko obnoviť v Kristovi! To je reč toho, ktorý pozná svojho Pána.

Ak by sme to mali povedať natvrdo, ako to hovorí sám Boh a to zvlášť v tejto dobe zmätku, kde sa človek dal do stredu vesmíru, kde sa vyvyšuje jeho padnutá - takzvaná slobodná vôľa, ktorá ho zvádza k zlému - museli by sme povedať - Voly a somáre sú múdrejšie ako mnohí ľudia, ktorí vedú parlamenty, národy, podniky, Cirkev. 

Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí.

Amen...