Asketika - Úvod. § 1. Pochop asketiky a jej pomer k príbuzným vedám.

§ 1. Pochop asketiky a jej pomer k príbuzným vedám.

Asketika je veda, ktorá sústavne, vedecky rozpráva o spôsoboch a prostriedkoch, ktorými človek môže dosiahnuť kresťanskú dokonalosť.

Kým kresťanská mravouka obsahuje všetko to, čo na základe Božieho zjavenia vzťahuje sa na slobodné ľudské činy, na konečný a najvyšší ciel, ktorý sa má týmito činmi dosiahnuť, asketika na tom istom základe zaoberá sa s tými istými ľudskými činmi (objectum materiale), ale z hľadiska kresťanskej dokonalosti (objectum formale). Teda asketika patrí do širšieho rámca kresťanskej mravouky.

Mravouka totiž učí nás to, čo je dovolené, dobré, dokonalé; kým asketika vysvetľuje, ako môže dosiahnuť človek dokonalosť. Asketika je teda ako by technikou, umením mravouky.
Asketika v istom smysle zaujíma stredné miesto medzi teoretickými a praktickými vedami.
Asketika je v najbližšom príbuzenstve s mystikou. Obidve sú vedou o dokonalosti, v podstate vedou o spojení s Bohom. Kým však asketika rozpráva o práci človeka usilujúceho sa spojiť s Bohom, dotiaľ mystika oboznamuje s prácou Boha, spojujúceho dušu so sebou. Teda asketika sa zaoberá s aktívnou, mystika pasívnou úlohou človeka pri jeho spojení sa s Bohom.

Asketika je v príbuzenstve, hoci len v ďalšom, aj s pastorálkou, ktorá je dcérou mravouky. Ale kým asketika (mystika) je vedou sebaposvätenia, pastorálka učí nás o spôsoboch posvätenia iných.

Napokon treba nám zdôrazniť, že základom a matkou všetkých vied bohoslovných je kráľovná vied: dogmatika, veda o zjavení.

Asi za poldruha tisícročia pokladali dogmatiku a mravouku spolu s asketikou, ktorá bola v nich zahrnutá, za jednu vedu, spoločne ich prednášali ako teoretickú alebo praktickú čiastku zjavených právd. Asketika i dnes živí sa zo zjavenia, v dogmatike vidí svojho najvyššieho kontrolóra, ktorý ju chráni pred každou mýlkou a odrodením. Vlastný zárodok všetkej zdravej asketiky nájdeme v Pánovej reči na vrchu (Mat. 5—7) a v dvanástej hlave listu svätého Pavla k Rimanom. Čo je v týchto čiastkach tak jednoducho a jasne vyslovené, to asketika rozvíja, vysvetľuje a odvodzuje z nich dôsledky podľa svojho vlastného cieľa. V tejto práci istotu dáva jej svetlo dogmatiky.