Týždeň pred príchodom Ducha Svätého - poučenie a spev Veni Creator Spiritus

 

POUČENIE. Vianočné sviatky nám akosi zvlášť pripomínajú Boha Otca, ktorý svoju dobrotivosť prejavil tým, že nám poslal jednorodeného svojho Syna. Veľkonočnými sviatkami zasa uctievame zvlášť nedostihnuteľnú lásku Boha Syna, ktorý v tom čase vykonal dielo vykúpenia a zmŕtvych vstal. Na svätodušné sviatky zas oslavujeme príchod tretej Božskej osoby, Ducha Svätého, ktorý v tom čase sostupil na apoštolov ako Utešiteľ a posol Kristov, ktorého Otec poslal, aby na apoštolov vylial sedem svojich darov. 

 

Hoci na každom diele Božom majú účasť všetky tri Božské Osoby, pripisujeme my stvorenie sveta Bohu Otcovi, vykúpenie Bohu Synovi a posvätenie Bohu Duchu Svätému. A tak aj osobitne si pripomíname každú Božskú Osobu a vzdávame jej česť s poklonu. — Svätodušné sviatky majú svoju vigíliu, vlastný sviatok pripadá na nedeľu, pondelok už nie je povinne zasvätený, hoci ho ešte podľa zvyku svätíme; kedysi aj utorok bol sviatkom. Je aj turíčna oktáva, do ktorej na stredu, piatok a sobotu pripadajú letné kántry. V sobotu po Turíciach konči sa veľkonočný čas, a tým aj čas veľkonočnej sv. spovedi, Ak si si ju ešte nevykonal, urob tak ešte tento týždeň.

 

Litánie k Duchu Svätému z roku 1945 - KLIKNI

 

Príď, ó Duchu Stvoriteľu.

Hymnus. — Spieva sa kľačiačky.

 

1. Príď, ó Duchu Stvoriteľu, — svojich verných učiteľu, 

naplň srdcia nám milosťou, — ktoré stvoril si múdrosťou.

2. Tešiteľom si nazvaný, — nám od Boha darom daný; 

zdroj si živý, lásky plameň, — k posväteniu ducha prameň

3.  Pôvod sedmorých-s milostí, — sila Otcovej mocnosti; 

Tys' dľa sľubu Bohom daný, — darca reči požehnaný.

4.   Zmyslov tmu ráč osvecovať, — srdcia láskou rozpaľovať,

dožič pomoc v každú dobu, — uniesť každú tela mdlobu.

5.  Nepriateľa vzdiaľ zlostného, — pokoja nám daj svätého,

by sme pri Tvojom sprievode — vyhýbali duše škode.

6.  Daj nám poznať nebies Otca, — daj tiež poznať jeho Syna;

daj nám veriť z celej sily — v Teba Ducha v každej chvíli.

7.  Buď česť Otcu vždy večnému, — Synu zmŕtvych vzkriesenému;

Svätému tiež Duchu sláva, — až na veky nech sa vzdáva.

Amen.

 

Latinsky

 

1. Veni, Creator Spiritus, 

mentes tuorum visita, 

imple superna gratia, 

quae tu creasti pectora.

 

2. Qui diceris Paraclitus, 

donum Dei altissimi, 

fons vivus, ignis, caritas, 

et spiritalis unctio.

 

3. Tu septiformis munere, 

dextrae Dei tu digitus, 

tu rite promissum Patris, 

sermone ditans guttura.

 

4. Accende lumen sensibus, 

infunde amorem cordibus, 

infirma nostri corporis 

virtute firmans perpeti.

 

5. Hostem repellas longius, 

pacemque dones protinus: 

ductore sic te praevio, 

vitemus omne noxium.

 

6. Per te sciamus, da, Patrem, 

noscamus atque Filium, 

te utriusque Spiritum 

credamus omni tempore.

 

7. Deo Patri sit gloria, 

et Filio, qui a mortuis 

surrexit, ac Paraclito, 

 

in saeculorum saecula.