Tradičná svätá Tridentská omša na Púti v Marianke - 10.9.2016