Púť Tradičných katolíkov v Šaštíne - 12.11.2016

Pozývame všetkých katolíkov na veľkú Slovenskú Tradičnú púť do Šaštína - k Sedemboelstnej Panne Márii. Púť sa bude konať 12.11.2016 v sobotu. Púť sa začne o 10.00 hod. Svätým ružencom, 10.30 budú spievané loretánske litánie a o 10.45 sa bude konať asistovaná Svätá Tradičná Tridentská omša. Program sa zakončí 14. hodinou krížovou cestou, ktorá bude vonku.