Tradičná omša s požehnaním Trojkráľovej vody s platnosťou na Troch Kráľov - Most pri BA

Dňa 5.1.2017 (štvrtok) bude Tradičná Tridentská omša pre BA a okolie, s platnosťou na sviatok Troch Kráľov, v Moste pri Bratislave o 18.00 hod. Pred omšou bude požehnávanie trojkráľovej vody v tradičnom ríte a tiež nabranie si tejto svätej vody do svojich domovov.