Hodinky k Panne Márii - Malý breviár pre laikov

Malé hodinky obsahujú všetkých sedem denných modlitieb od Matutinuma až po Kompletórium. Obdobia sú rozdelené podľa farieb - Advent fialová, Vianoce zelená, cez rok čierna, veľkonočn obdobie silno červená. Tiež je celá knižka tlačená farebne - zvlášť nadpisy, žalmy atď. Na začiatku knižky je kompletný predslov ako sa modliť túto dennú modlitbu. 

Nie je nič lepšie ako sa zasvätiť našej Nebeskej Mamke Panne Márii, ako sa ku nej utiekať skrze tieto hodinky, nájsť si čas, posväcovať čas a viac sa donútiť takto k modlitbe. Ďakujeme predkom, že nám zanechali takýto cenný poklad...