Matka ustavičnej pomoci - litánie

 

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás. – Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, – zmiluj sa nad nami.

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, –

Duchu Svätý, Bože, –

Svätá Trojica, jeden Bože, –

 

Svätá Mária, – oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička, –

Svätá Panna bez poškvrny dedičného hriechu počatá, –

 

My úbohí hriešnici voláme k tebe, – ó Mária, pomôž nám.

 

Aby sme Boha, najväčšie dobro, z celého srdca milovali, –

 

Aby sme Ježišovi, tvojmu Božskému Synovi, vo všetkom podobní boli, –

 

Aby sme k tebe, najblahoslavenejšia Panna, útlu a vrúcnu lásku mali, –

 

Aby sme hriech, toto jediné zlo, nado všetko nenávideli, –

 

Aby sme často na posledné veci mysleli, –

 

Aby sme často sv. sviatosti hodne prijímali, –

 

Aby sme sa blízkych príležitostí ku hriechu všemožne varovali, –

 

Aby sme ani v jeden deň svojho života, modlitbu nezanedbali, –

 

Aby sme sa zvlášť v pokušení modlili, –

 

Aby sme nepriateľom odpustili a všetkým ľuďom dobre priali, –

 

Aby sme s pokáním zo dňa na deň neodkladali, –

 

Aby sme na vyplienení zlých zvykov horlivo pracovali, –

 

Aby sme v Božej milosti i priateľstve žili a zomreli, –

 

Vo všetkých potrebách tela i duše, –

 

V  nemociach a bolestiach, –

 

V  chudobe a núdzi, –

 

V  prenasledovaní a opustenosti, –

 

V  súžení a trápení, –

 

V  časoch vojny a nákazlivých nemocí, –

 

V  pokušeniach diabolských, –

 

V  pokušeniach od zlého sveta, –

 

V  pokušeniach proti svätej čistote, –

 

V  boji proti zlým náklonnostiam, –

 

V  každom nebezpečenstve hriechu, –

 

Keď dôjdeme na koniec pozemského života, –

 

Keď budeme stonať na smrteľnej posteli, –

 

Keď nás bude spomienka na blížiacu sa smrť naplňovať bázňou a strachom, –

 

Keď nás budú v rozhodujúcej hodine k zúfalstvu pokúšať pekelní duchovia, –

 

Keď nám bude udeľovať Pánov kňaz posledné rozhrešenie a sväté pomazanie, –

 

Keď pri našej posteli budú stáť príbuzní a priatelia a s plačom sa za nás modliť, –

 

Keď zhasne náš zrak a prestane tĺcť naše srdce, –

 

Keď budeme odovzdávať svoju dušu do rúk Stvoriteľa, –

 

Keď sa naša úbohá duša objaví pred Božským Sudcom, –

 

Keď bude nad nami vynesený večný výrok, –

 

Keď budeme trpieť v očistcových plameňoch a túžiť po videní Boha, –

 

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, – odpusť nám, Pane.

 

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.

 

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

 

Pripoj súkromnú modlitbu dňa Přečistého Srdca p. Márie.

 

Modlitba k prečistému Srdcu P. Márie.

 

Ó Srdce Márie, Matky Božej a Matky našej; Srdce milovania najhodnejšie, v ktorom má zaľúbenie najsvätejšia Trojica, ktoré je hodné všetkej úcty a nežnosti anjelov i ľudí; Srdce najviac podobné Srdcu Ježišovmu, ktorého si najkrajším obrazom; Srdce plné dobroty a toľkého zľutovania k biedam našim, ráč rozpustiť – ľad sŕdc našich a učiň, aby sa vnútorne obrátili k Srdcu Božského Spasiteľa. Vlej do nich lásku čností tvojich, zapar ich tým požehnaným plameňom, ktorým sama horíš. Opatruj sv. Cirkev, stráž ju a buď jej vždy sladkým útočišťom a nedobytnou vežou oproti všetkým náporom jej nepriateľov. Buď našou cestou k Ježišovi a prieplavom, cez ktorý dostaneme všetky milosti ku spaseniu potrebné. Buď našou útechou v potrebách, našim uľahčením v utrpeniach, našou posilou v pokušeniach, naším útočišťom v prenasledovaniach, našou pomocou vo všetkých nebezpečenstvách, ale najmä v poslednom boji života nášho, v hodine smrti, keď sa proti nám celé peklo postaví, aby v tom rozhodnom okamihu, v tej strašnej chvíli, od ktorej závisí naša večnosť, dušu nám uchvátilo.

 

 

Ach, vtedy, ó, najsvätejšia Panna, daj, aby sme pocítili sladkosť materinského Srdca tvojho a silu pomoci tvojej, ktorú máš u Srdca Ježišovho; poskytni nám bezpečné útočište v samom prameni milosrdenstva, aby sme ho v nebi s tebou mohli chváliť na veky vekov. Amen.