Strelné modlitby k Božskému srdcu Ježišovmu s odpustkami

 

 

1.  Ježišu tichý a pokorný Srdcom, sprav srdce naše podľa Srdca Tvojho.

Odpustky 500 dní. 

2.  Sladké Srdce môjho Ježiša, daj, aby som Ta vždy viac a viac miloval (a).

Odpustky 300 dní. 

3.  Srdce Ježišovo, ktoré horíš láskou k nám, zapáľ srdce naše láskou k Tebe.

Odpustky 300 dní. 

4.  Najsvätejšie Srdce Ježišovo, ochraňuj naše rodiny.                                                            

Odpustky 300 dní. — 

5.  Sláva, láska a česť najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Odpustky 300 dní raz denne

6.  Nech je požehnané najsvätejšie Srdce Ježišovo vo Sviatosti.

Odpustky 300 dní. 

7.   Božské Srdce Ježišovo, obráť hriešnikov, zachráň zomierajúcich, vysloboď sväté duše z očistca.

Odpustky 300 dní.

8.  Sviatostné Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

Odpustky 300 dní

9.  Srdce Ježišovo, v Teba dôverujem.

Odpustky 300 dní. 

10.  Ó láskavé Srdce, v Teba skladám všetku svoju dôveru. Pre svoju krehkosť síce všetkého sa obávam, ale od dobroty Tvojej všetko dúfam.

Odpustky 300 dní.

11.  Všetko pre Teba, najsvätejšie Srdce Ježišovo,

Odpustky 300 dní.

12 Sviatostné Srdce Ježišovo, rozmnožuj v náa vieru, nádej a lásku.

Odpustky 300 dní. 

13. Klaniam sa Ti, najsvätejšie sviatostné Srdce Ježišovo.                                   

Odpustky 300 dní. 

14.  Sladké Srdce Ježišovo, buď mojou láskou.

Odpustky 300 dní. 

15 Najsvätejšie Srdce Ježišovo, vo svojom smrteľnom boji anjelom posilnené, posilňuj nás v našom smrteľnom boji.

Odpustky 300 dní. 

16.  Srdce Ježišovo, milujem Ťa. Obráť biednych bohorúhačov.

Odpustky 300 dní. 

17.  Sviatostné Srdce Ježišovo, vzor kňazského Srdca, zmiluj sa nad nami.

Odpustky 300 dní. 

 

18.  Presväté Srdce môjho Otca, oživuj ma! 

Presväté Srdce môjho Kráľa, spravuj ma! 

Presväté Srdce môjho Majstra, vyučuj ma! 

Presväté Srdce môjho Vodcu, vodievaj ma! 

Presväté Srdce môjho Lekára, lieč ma! 

Presväté Srdce môjho Sudcu, odpusť mi! 

Presväté Srdce môjho Vykupiteľa, spas ma! 

Presväté Srdce môjho Boha, buď celkom mojím 

a ja zas chcem ostať celkom Tvojím. Amen.

 

19. Prosba k Božského Srdcu Pána. Najmilší môj Ježišu, aká nesmierna je Tvoja láska? Zo svojho tela a z predrahej svojej krvi pripravil si mi hostinu, len aby si sa mi celý obetoval. Čo Ťa pohlo k tomuto činu najvyššej lásky? Ó poklony hodné Srdce môjho Ježiša, Ty blčiace ohnisko Božskej lásky, prijmi moju dušu do svojej najsv. rany, aby som sa v tejto škole lásky naučil(a) lásku splácať láskou k Bohu, ktorý mi preukázal najpodivuhodnejšie dôkazy svojej lásky. Amen.