Zasvätenie rodiny Božskému Srdcu - plus odpustky

 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty si vyslovil svätej Margaréte svoju žiadosť, že chceš panovať nad kresťanskými rodinami. Hľa, žeby sme sa Tebe zaľúbili, zišli sme sa teda dnes, aby sme verejne uznali neobmedzené panstvo Tvoje nad našou rodinou. Odteraz chceme žiť z Tvojho života, aby v našej rodine kvitli čnosti, za ktoré si sľúbil pokoj už tu na zemi. 

 

Svetského ducha, na ktorého si vyslovil kliatbu, zaženieme ďaleko od seba. Panuj teda nad naším rozumom prostotou viery našej, panuj nad naším srdcom Tvojou výhradnou láskou, ktorá nech bez prestania horí za Teba, a oheň tejto lásky k Tebe budeme v sebe rozduchovať častým svätým prijímaním.

 

Ó Božské Srdce, zaujmi prvé miesto medzi nami, kedykoľvek sa zhromaždíme; požehnaj naše duševné i telesné podujatia; rozptýľ naše starosti; posväť naše radosti; uľav naše trápenia. Keby azda niektorý z nás do takej šialenosti upadol, že by Ťa zarmútil, upozorni ho na to, že Ty, ó Božské Srdce, si plné dobroty a milosrdenstva voči pokánie činiacim hriešnikom. A keď udrie hodina rozlúčenia, keď príde smrť a vrhne nás do smútku, vtedy sa všetci, či už so sveta odchádzajúci, či ešte na zemi zostávajúci, skloníme pred večnou vôľou Tvojou. Budeme sa tešiť tou myšlienkou, že príde deň, keď raz celá naša rodina spojená v nebesiach bude na veky zvelebovať Tvoju slávu a Tvoje dobrodenia.

 

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a slávny patriarcha svätý Jozef nech Ti prednesú toto naše zasvätenie sa a nech v nás zachovajú živú pamiatku naň cez všetky dni života nášho.

 

Sláva Srdcu Ježišovmu, Kráľovi a Otcovi nášmu!

 

Túto modlitbu ako osnovu zasvätenia rodín Bož. Srdcu schválil Pp. Pius X. 19. V. 1908. — Každý člen rodiny v deň jej zasvätenia sa Bož. Srdcu, ak odbaví túto modlitbu pred obrazom Bož. Srdca, dosiahne 7 rokov odpustkov; a pri splnení obvyklých podmienok dosiahne plnomocné odpustky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba za pápeža).

 

Za tých istých podmienok členovia rodiny dosiahnu odpustky 3 rokov alebo plnomocné, ak každoročne v deň obnovenia zasvätenia sa rodiny Bož. Srdcu.