Každodenná modlitba pred obrazom Svätej Rodiny

Každodenná modlitba pred obrazom Svätej Rodiny.

Najláskavejší Ježišu, Ty si vznešenými čnosťami a svojim vzorným životom posvätil Rodina, ktorú si pre seba vyvolil na tejto zemi. Zhliadni milostivo na našu rodinu, ktorá kľačiačky prosí o Tvoju dobrotivosť. Rozpomeň sa na to, že i ona je Tvojou rodinou. Veď zvláštnou úctou sa Ti zasvätila a obetovala. Zostaň teda milostivo pri nej, odvráť od nej všetky nebezpečenstvá, pospiechaj jej na pomoc vo všetkých jej potrebách a udeľ jej milosť, aby bola stála v nasledovaní Tvojej sv. Rodiny, aby v tomto živote verne Tebe slúžila, Teba milovala, niekedy však v nebesiach večne Teba zvelebovala. Mária, najsladšia Matka naša, svoju dôveru skladáme v tvoju ochranu, lebo sme silne presvedčení, že Božský tvoj Syn vždy vyslyší tvoju prímluvu. Slávny patriarcha, sv. Jozef, i ty nám buď na pomoci svojou premocnou záštitou a spolu s Pannou Máriou predlož Ježiškovi všetky naše prosby. Amen.