Na česť Panny Márie Fatimskej X. Iný deviatnik

INÝ DEVIATNIK.

Úvodná modlitba.

Hľa, plný detinskej dôvery a túžby úprimne milovať teba a tvojho Syna, prichádzam k tvojmu nepoškvrnenému Srdcu, ó Fatimská Panna Mária, Kráľovná svätého Ruženca, Matka Sedembolestná a moja milá Matka. Ty si sa vo Fatime zjavila a obsypala premnohých trpiacich, aj celkom nehodných hriešnikov, veľkými milosťami a darmi na tele i na duši. Zhliadni milostivo aj na mňa a prijmi tento môj deviatnik. Konám ho, aby som teba uctil, potešil tvoje nepoškvrnené Srdce a vyprosil si od teba...

(Tu spomenieme, čo chceme deviatnikom dosiahnuť.)

Jedine ty ma môžeš vyslyšať. A ja ťa prosím, pre tvoje nepoškvrnené Srdce, vyslyš ma, ak to bude na slávu božiu a na spásu mojej duše. Ináč vypros mi, čo ti bude najmilšie a mojej duši najužitočnejšie. Amen.

Mária, naša nádej, buď nám milostivá! (300 dní odp. — 7. jan. 1935.)

(Tu vsunieme modlitbu, alebo aj viaceré modlitby, ktoré sme si pre deviatnik vyvolili; napríklad ruženec, alebo loretánske litánie, alebo hocakú modlitbu, ktorá sa nám páči a zodpovedá našej pobožnosti. Potom končine nasledujúcou modlitbou:)

Zakľučujúca modlitba.

Ku komu sa mám utiekať, ak nie k tebe, Panna Mária, Fatimská naša Pani, Kráľovná svätého Ruženca, ktorá si už nepočetným utisnutým a ubiedeným pomohla, a nejedno krvácajúce srdce potešila. Ty si Útočište hriešnikov a Potešenie zarmútených, ty si moja Nádej!

Priznávam sa, že som hriešny a nehodný, že moja duša je obťažená premnohými nevernosťami a priestupkami a že by som podľa spravodlivosti už mal horieť vo večných pekelných plameňoch. Ale ty vieš, že ja zo srdca oplakávam všetky svoje hriechy a priestupky, lebo som nimi tvojmu milovanému Synovi a tebe žiaľ zapríčinil. Ty vieš, že odteraz vo všetkom chcem žiť tak, ako si to tvoje presväté Srdce želá. A ja viem, že ty mnou neopovrhneš, hoci som nehodný milostí a dobrodení božích. Veď, či nie si ty nádej tých, čo zúfajú? Či nie si ty veľká Sprostredkovateľka medzi Bohom a človekom? Či nejdú práve cez tvoje požehnané ruky všetky milosti, ktoré Boh dáva ľuďom? 

Ty si naša mocná Zástankyňa pred trónom Najvyššieho. Stačí, aby si ty, Kráľovná nebies, jediným slovom odporúčala moju vec svojmu Synovi, a on ťa vyslyší. Vypros mi teda, prosím ťa, milá moja Matička, milosť, po ktorej veľmi túžim... 

Ty mi ju môžeš vyprosiť! Pravda, ty mi ju aj vyprosíš, ak to bude na slávu božiu a na spásu mojej duše. Ty si jediná moja Nádej, moje Potešenie, moja Záchrana, ba ty si mi so svojím Ježišom Životom a jediným mojím Šťastím. Amen.

Mária, Matka Božia a Matka milosrdenstva, oroduj za nás a za všetkých tých, čo usnuli v bozku Pánovom. (300 dní odp. — 4. júna 1934.)