Katolícka Cirkev o zjaveniach!

Katolíci, nebuďte dychtiví po zjaveniach a zázrakoch, radšej sa učte Božie Slovo a výklad tohto Slova Cez Cirkev. Pretože spása je možná LEN cez vieru. Viera je možná LEN cez počutie Božieho Slova. Počuť alebo čítať Božie slovo môžete LEN v Písme Svätom. Výklad tohto Slova samotného Boha môžete pochopiť LEN cez Cirkev!

 

Katolícka Cirkev zjavenia v určitých prípadoch pokladá za možné, za reálne (niektoré z nich preto schvaľuje), nevyhnutne sú však podriadené verejnému zjaveniu Božiemu (v Písme Svätom).

 

Tieto zvláštne zjavenia však NIČ neprinášajú do pokladnice viery!!! Viera je totiž uzatvorená smrťou posledného apoštola!!! V pravde - odvtedy čo nám dal Boh svojho Syna, ktorý je Jeho Slovom - nemôže nám dať už INÉ Slovo! Boh nám povedal hneď a NARAZ všetko v tomto jedinom Slove!!!

 

Apologetický slovník čl. Zjavenia, 1928, stĺpec 1008

 

Ak niekto hľadá niečo mimo Krista a Jeho Sväté Slovo a myslí si že aj iné slovo by malo rovnakú hodnotu ako Slovo Boha Krista - ten samotného Krista znevažuje a robí ho slabým a nedokonalým, ku ktorému je potrebné ešte niečo pridávať, čo odporuje evanjeliu. Ak má niekto súkromné zjavenie a hoci by sa toto zjavenie aj prezentovalo ako sám Pán Ježiš Kristus, musí byť uznané Cirkvou. Ak je aj uznané Cirkvou - NIE JE v rovnakom pomere, ako Božie Slovo zapísané v Písme Svätom, ale je podriadené Písmu Svätému. Ak by zjavenie čo i len v malej veci odporovalo, alebo by zahmlievalo zjavené Božie Slovo v Písme Svätom, je potrebné toto zjavenie okamžite zavrhnúť!

 

Boh dával Cirkvi proroctvá ohľadom jej záchrany (ako čítame Skutky, kde mal prísť hladomor), v posledných dňoch nás Boh varuje pred vlažnou vierou, mizernou vierou, falošnou vierou a toho kto má takúto vieru, náš Pán vypľuje z úst! Tiež Pán nás v posledných časoch varuje pred odpadom od viery, od hromadným odpadom celých kontinentov.

 

Ak ale človek má pevnú vieru cez zjavené Božie Slovo a plne mu uveril, nie je pre neho potrebné sa zháňať za inými formami viery, ktoré sú Božiemu Slovu podriadené. Ba práve naopak - u človeka ktorému nestačí IBA Božie Slovo, vzniká túžba po nadmernom poznaní, čo je počiatok pýchy a nenásytnosti, kedy si človek hovorí, toto je staré, toto už viem, ja chcem viac. Je to ako zháňanie sa za majetkom, mám stále málo a chcem viac.

 

Preto sa držme bratia jednoduchosti, ako sa zháňať za zložitosťou…