Panna Mária sa pýta - Ako sa to stane, keď nepoznám muža?

On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.

 

Mária bola udivená z toho, čo jej Gabriel povedal a dáva zarážajúcu otázku: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?”

 

Čo je zvláštne na tomto texte? Toľkokrát som tento text čítal a nikdy som si neuvedomil, že ma táto odpoveď Márie nezarazila. V dnešnej digitalizovanej dobe, kde sa hľadajú pomocou počítača prepojenia veršíkov, keď sú výklady písma vykladané bez Ducha Svätého, nám nič nepríde divné na tejto otázke. Ale keď sa pozrieme do výkladov otcov viery, ktorí namiesto čítania veršov, tieto verše premodlili a premeditovali, prídeme k udivujúcim výkladom, ktoré sú cítiť Duchom Svätým.

 

Bežný pohľad na tento verš je ten, že príde za Máriou archanjel Gabriel a ten jej povie, že porodí Syna a dá mu meno Ježiš – teda že Mária je prekvapená z tejto informácie hlavne preto, lebo je ešte pannou. Ako ona panna, môže porodiť syna, keď nepozná muža?! Takto nejako to dnes chápe každý elektronicko-protestantsko-liberálny vykladač. Ale pozrime sa na to, ako nad týmto veršom meditovali otcovia a učitelia viery.

 

Vezmime si reálnu situáciu, že za Máriou príde Gabriel. Už tu sa zastavujú učitelia Cirkvi nad tým, že vidieť archanjela znamená vydesiť človeka takmer k smrti. V starej zmluve sa objavujú anjeli, ktorí sa podobajú na ľudí. Vidíme to na príklade Sodomy, kde si sodomskí mysleli že sú to ľudia a chceli s nimi obcovať. Podobne slúžke Agar sa zjavil anjel Pánov, ale nebola vydesená. No Márii sa nezjavuje anjel, ale archanjel Gabriel a vtedy sa človek vydesí k smrti. Dobre to vidíme na príklade Zachariáša: Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Lk 1:11-12

 

Zachariáš nebol nejaký neznaboh alebo človek plný hriechu – písmo o ňom hovorí, že bol spravodlivý a predsa sa vydesil až k hrôze z Gabriela.

 

Podobne videli takéhoto anjela aj mocní Rímski vojaci, keď strážili Pánov hrob. Tí udatní muži, ktorí sa nebáli toľkých bojov, ktorí mali toľko rán zo zápasov o život a smrť, keď videli anjela ktorý odvalil kameň, boli zdesený až k smrti: Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Mt 28:2-5

 

V tomto verši sa predesili dokonca aj ženy, ktoré prišli k Pánovmu hrobu, až im musí anjel povedať, aby sa nebáli.

 

Ale za Máriou prichádza ten istý hrozný a mocný anjel Gabriel, ktorý sa zjavil Zachariášovi a ona sa ho nezľakla. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Lk 1:28-29 

 

Panna Mária reaguje úplne inak. Mne keby sa zjavil anjel, tak by som podobne ako Zachariáš stŕpol hrôzou, ale Mária premýšľa nad pozdravom, ktorý od Gabriela počula. Je to zvláštne. Otcovia viery sa zamýšľali nad tým, že Mária musela mať už predtým návštevy z neba, preto nie je vôbec zarazená. Akoby nie prvýkrát anjela videla – ona sa mu nečuduje, ona sa diví pozdravu.

 

Ale teraz prichádza ešte záhadnejšia vec. Panna Mária je zasnúbená s Jozefom. V tomto prípade sa nazdávame, že chce viesť normálny rodinný život, ako to často heretici vykladajú. Ak teda príde za ňou Gabriel a povie jej, že porodí Syna a dá mu meno Ježiš, prirodzene by mala Mária premýšľať tak, že s Jozefom bude mať potomka a jemu dá meno Ježiš. Takto by totiž premýšľal každý jeden smrteľník. Je to prirodzený pochod rozumu a práve v tomto je ten háčik, že si to nikto nevšimol, zvlášť v dnešnej dobe, že odpoveď Márie je zarážajúca. Keby nebola zasnúbená s Jozefom, keby to bola mladá panna ktorá nepatrí mužovi, odpoveď – veď ja muža nepoznám – by sa nám zdala prirodzená. Ale byť zasnúbený, zvlášť v izraelskom národe, sa rovná manželstvu. Napriek tomu, že Mária má počítať s tým, že je už akoby manželkou Jozefa – odpovedá, že nepozná muža.

 

Ak by jej Gabriel povedal, že počne o 9 mesiacov, bolo by prijateľné že Mária sa bude pýtať, ako sa to stane. Takto my prechádzame dnes tieto vzácne verše a myslíme si, že jej to takto Gabriel povedal a preto sa nedivíme nad jej odpoveďou. Ale pozorní ranní otcovia videli tento verš z úplne iného pohľadu – Gabriel nehovorí že kedy sa jej narodí syn, ale keď sa jej narodí, potom mu dá meno Ježiš. Mária sa však bráni, že muža nepozná, ako keby sa nemala s Jozefom ani brať.

 

Tradícia Cirkvi hovorí o tom, že Mária bola vychovaná v chráme a zložila sľub čistoty – celibát. Niektorí by mohli namietať, že takéto čosi v Izraeli nebolo, ale historické záznamy nám hovoria o verných a fundamentalistických rodinách, ktoré zasväcovali svoje deti Bohu, dávali ich do chrámu a dodržiavali celibát. Preto by Mária nemusela byť prekvapená z toho, že sa jej zjavil anjel z neba a dokonca Gabriel – pretože ako zasvätený človek a ako vyvolená nádoba, ktorú mal Boh v mysli od nekonečnosti, dávno predtým než stvoril svet, ktorá mala porodiť Jeho jediného Syna – bola pripravovaná samotným nebom k tomu, aby bola dôstojnou a svätou matkou jej svätého Syna.

 

Odpoveď – veď ja muža nepoznám – je zarážajúca, akoby Mária nepočítala s normálnym rodinným životom s Jozefom. To len potvrdzuje učenie Cirkvi, že Jozef bol jej pestúnom v čase, kedy mala dospievať a potrebovala ochranu muža. Do tohto momentu, kedy prišiel Gabriel k Márii však nikto ani len netušil – ani Mária sama – žeby bola matkou Spasiteľa. Preto je zarazená pozdravom, preto je zarazená tým, že má byť matkou – i keď ako vidíme z jej podivnej odpovede – ona akoby matkou ani nechcela byť, čo potvrdzuje učenie Cirkvi o tom, že Mária zložila sľub čistoty. Preto to preľaknutie – ja muža nepoznám – napriek tomu že som zasnúbená s Jozefom, dáva poznať to, že nepočíta s Jozefom ako s mužom, s ktorým by mala mať deti.

 

Preto milý kresťan, nedaj sa pomýliť výkladmi pomätencov, ktorí ti chcú nahovoriť rôzne bájky o tom, že Mária bola iba obyčajná žena, ktorá vyrastala bežným životom a chcela sa vydávať, mať veľkú rodinu a mnoho detí. Tento rozhovor s Gabrielom svedčí o opaku – Mária je vyľakaná nie z Gabriela, ktorý pôsobil hrozivo, že aj najsilnejší žoldnieri sa preľakli k smrti – ona sa desí straty svojho panenstva, ktoré zasľúbila Bohu a preto tá podivná odpoveď: ,,ako môžem mať dieťa, keď ja muža nepoznám?!” Napriek tomu že muža má – Jozefa, ona muža nepozná a z tejto odpovede hovorí, akoby ani poznať nechcela a je vydesená z toho, že by takto porušila sľub čistoty daný Bohu.

 

Heretici by sa radovali zo toho, keby v tomto verši bol čas – porodíš syna vtedy a vtedy, najlepšie do 9 mesiacov, čo by bolo neprijateľné, pretože v čase zásnub nemohla líhať s Jozefom. Ale heretici toto nemajú, i keď si to tam domýšľajú. Nedaj sa kresťan zmýliť a ver Kristovej Cirkvi ktorá jasne učí – že Mária bola pannou nielen pred počatím Pána, ale pannou navždy. O tejto obrane viery budeme rozjímať nabudúce…