Učíme sa Bibliu - Boh riadi svet, alebo strach pred zmenou v Európe, strach z moslimov

Je to Boh kto píše dejiny, je to Boh kto riadi tento svet. Pohania a ateisti podnes nepochopili, prečo sa dejú v Európe tieto závratné zmeny ktoré sa dejú. Prečo sem miesto utečencov pred moslimskou tyraniou, prichádzajú samotní tyrani? Ľudia sa strachujú, internet aj noviny sú plné temnej budúcnosti a len málo ľudí objavilo aj príčinu toho, čo sa dnes okolo nás deje.  

 

Mnohí ľudia sa dočítali z histórie to, že moslimovia sa pokúšali do Európy dostať už v minulosti a tak narazia na roky 1571 - bitva u Lepante, kde presila moslimov bola na hlavu porazená, podobne ako o sto rokov neskôr pri Viedni. Ukazuje sa dnes na tieto časy, ako sa Európa dokázala brániť ale zabúda sa na jednu vec - Európa sa vtedy celá poddala a poklonila Trojjedinému Bohu a Kráľovi Kristovi, Jeho žiadala o pomoc, vrátane kráľov ktorí kľačali na zemi! To je zásadný rozdiel medzi časmi zašlými a časom prítomným.

 

Dnešná Európa je pohanská, ateistická a okultistická. Rodiny zavrhli Boha, deti sa neučí katechizmus, v školách sa preferuje pohanstvo najvyššieho stupňa - sexuálna zvrátenosť, mäkkosť vo výchove, liberalizácia, žiadne tresty a tak nám vyrastajú pred očami generácie totálnych svojvoľníkov, ktorí nemajú nikoho za autoritu, nerešpektujú zákony, ktorí majú za vzory tých najhorších ľudí, ktorých dnes pohanská spoločnosť podporuje a dáva im vysoké čestné miesta. Čím viac je dnes niekto zvrhlý, tým vyššie miesto v spoločnosti dostane, aby kazil mladé nevinné srdcia, ktoré nemajú katolícke formovanie a tak sa formujú podľa zla tohto sveta.

 

Rúhanie sa dnes stalo módou a brať Božie meno nadarmo sa stalo príslovým. A keby len to. Toto Sväté meno Boha sa dnes používa a zmiešava s opĺzlosťami a s rúhaním najvyššieho kalibru. Ale pohár Božej trpezlivosti preteká a necháva Európu spadnúť tam, kde chcela byť, keď mnohé generácie už pred nami vykrikovali heslá - my nechceme Boha aby nám vládol, my nechceme Krista, my nechceme Cirkev, my chceme byť slobodní. Takto to nepriatelia Krista učia generácie už celé stáročia pod heslom - rovnosť, bratstvo, sloboda a tak bývalé katolícke národy podľahli tomuto peknému, ale veľmi falošnému heslu, ktoré mohol iba diabol vynájsť. 

 

Satan predsa hovorí dnešnému človekovi - ja nie som ako Boh, ja ťa nebudem týrať prikázaniami - ja ti všetko dovoľuje, všetko môžeš, rob si čo chceš!

 

A ľudia sa potešili - máme slobodu, môžeme si robiť čo sa nám zapáči, proti tomu je však Svätý Pavol ktorý oponuje - všetko síce môžeš, ale nie všetko ti osoží. 

 

A tak Európa odpadla od Boha k liberalizmu, kde zákony prestávajú platiť, alebo sú nahradené zákonmi proti Bohu. Ľudia sa divia že je tlak na rodinu, že sa preferujú homosexuálne spolužitia, že zákon neplatí pre každého rovnako, že zákon často vôbec neplatí a hľadajú sa štrbinky kadiaľ nariadenia obísť. Toto nie je problémom spoločnosti, ale problémom jednotlivca - každý človek prispieva svojou troškou, svojím bezbožníctvom, do spoločnej pokladne zvráteností, ktorá patrí národom Európskym. 

 

A tak sa nie je čo diviť, že Boh vypočul naše opovrhovanie Ním ako autoritou a teraz nám len chce dopriať to, po čom sme tak veľmi túžili. Úplnej slobody bez pravidiel. Nech si každý robí čo chce, máme ho rešpektovať. Do toho nám Boh posiela ešte armádu nenávistných moslimov, aby sme pochopili že ich viera stojí na rozdiel od nás na pravidlách a že oni sa nezmenia ani o milimeter. 

 

A tak Európa bedáka a narieka, a nariekajú aj katolíci, ktorí by sa mali radovať - pretože Boh sa rozhodol napraviť Európu a Boh nie je liberál s novým učením - Boh je ten istý včera, dnes a zajtra, tak svedčí Písmo Sväté. Preto Boh použije svoje výchovné právo v plnej sile a bude Európu biť železným prútom. 

 

Nepoučili sme sa z prvej a druhej svetovej vojny, ktoré sme mohli odvrátiť. Panna Mária ako vyslankyňa nebies vo Fatime ľudstvo varovala, že ak budú ľudia naďalej urážať Boha, príde strašnejšia vojna ako bola prvá. Ale ľudstvo sa nepoučilo a bolo potrestané touto krutou vojnou. Nepoučilo sa žiaľ ani z tejto vojny a upadlo do ešte väčšieho zmätku, ešte viac Boha urážajú a dokonca samotná Cirkev sa pridala k svetu - tá Cirkev, ktorá má byť opozíciou voči svetu, ktorá dostala do svojej moci - ukazovať a odhaľovať hriech sveta. 

 

Ako sa teda má postaviť k tomuto chaosu katolík dneška? Veľa možností nemá. Cirkev prestala hlásať evanjelium Ježiša Krista a dnes preferuje falošné učenie tolerancie iných náboženstiev a názorov. Už sa nesmie verejne hovoriť o zatratení moslimov, židov, buddhistov, ateistov. Už sa nesmie jasne pomenovať hriech homosexuality, zvrátenosti, porušovania zákona Božieho v každej oblasti. Ale ak takto dnes Cirkev reaguje, stráca štatút Cirkvi a stáva sa iba obyčajnou svetskou organizáciou, ktorá nemá Pána ktorého by poslúchala. 

 

A tak Boh musí zasiahnuť. A my ešte nejasne vidíme koniec toho čo Boh vie, že sa dejú okolo nás nepochopiteľné zmeny a obrovský úpadok Európy. Katolík sa však predsa len nemôže triasť a báť, ale sa má radovať, pretože všetko - úplne všetko má v rukách Boh - nie Merkelová, nie slobodomurári, dokonca nie ani Cirkev v Ríme - ale všetko riadi Pán. 

 

A tak sa pýtame, prečo to riadi Boh dnes tak, že je všetko v chaose a úvod tohto článku nám jasne vykresľuje - Boh necháva upadnúť národy pod vládu človeka, ktorá bola vymenená a vymanená (na oko) spod Božej moci. Chceli sme si žiť bez Boha, bez Krista, bez Cirkvi a teraz príde zber úrody.

 

Keď sa začítame do Písma Svätého tak zistíme, že pohania a ateisti sa majú prečo báť, ale určite nie katolíci! Katolík má podľa učenia Cirkvi pre Krista zanechať aj svoj život, tento život je iba slzavým údolím, nie je tu nič, čo by katolíka malo opantať a ohúriť. Aj tu narazíme v novom ponímaní Cirkvi na učenie, ktoré sa zameriava iba na tento život, na to aby sme sa tu mali dobre. 

 

Cirkev nadčasová však nepozná niečo takéto, ale celé svoje úsilie smeruje k Bohu a k tomu, aby ďalšie a ďalšie generácie napĺňali Božie kráľovstvo, v ktorom má Kristus mnoho príbytkov. Aj preto sa rodilo kedysi mnoho detí manželom, pretože to boli eventuálni dediči kráľovstva Kristovho - ale dnes keďže sa žije sebecky a všetka energia sa vkladá do tohto krátkeho života - deti sú prakticky na obtiaž, pretože nám obmedzujú našu slobodu a robia nás závislými. To je ale iná téma, na dlhé rozjímanie, ale je to tiež jedna z vecí ktoré sa protivia Bohu, že sa Európa vzdala na úkor pohodlia, mnohopočetných rodín, ako píše Písmo Sväté - požehnaná je rodina, ktorá má veľa synov, pretože sú ako šípy v tulci, ktorými môže zrážať nepriateľov. Moslimovia ktorí ku nám prichádzajú, pochádzajú naopak z mnohopočetných rodín.

 

Poďme ale do Božieho Svätého slova a pozrime sa, že všetko je pevne v rukách Boha. Človek totiž potrebuje oporu, tak bol stvorený a najväčšou oporou je sám Boh ktorý je nemenný. Veci ktoré sa neustále menia, v človeku vytvárajú napätie a sú mu podozrivé. Aj Cirkev bola celé stáročia nemenná, ale dnes sa razí heslo, že sa všetko má meniť a prispôsobovať dobe - tak sa nie je čo diviť, že v miliónoch ľudia opúšťajú Cirkev, ktorá stratila pevnosť, rozhodnosť a nemennosť. 

 

Liberalizmus je taktiež neustále meniace sa prostredie a pohľady na život, preto je pre človeka frustrujúci. Takže milý katolík, chyť sa v dnešných časoch v prvom rade Boha a uvidíš že aj v samotnej Cirkvi je mnoho premnoho ľudí, ktorí sa rovnako držia Boha, napriek búrkam vo svete, aj v Cirkvi samotnej a Boh nám dáva potechu a silu.

 

Boh nakláňa srdcia vladárov ako sám chce

 

Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce. Prís 21:1

 

Je smiešne sa zaoberať tým, že dnes máme vo vládach Európy ľudí, ktorí konajú tak ako konajú. Je smiešne sa zaoberať tým čo robí nejaká pani Merkelová, keď Boh hovorí, že srdce Merkelovej je v ruke Pána a On je ten, kto jej ho vedie kam On chce. V podstate ak ide o hriech, Boh veľkú úlohu nemusí ani konať, pretože človek má zlé sebecké srdce a tak vynáša zlé poklady zo svojho srdca a Bohu stačí iba to, aby nechal vládnuť človeka, podľa jeho skazeného srdca a je problém na svete. Bohu stačí ak odtiahne svoju svätú ruku od nás a my začneme konať ľahko proti Nemu.

 

Človeku patrí uvažovať v srdci, no výpoveď (dáva) Pán na jazyk. Prís 16:1

 

Tento verš ide ešte ďalej ako predošlý keď nám hovorí, že Boh má dokonca moc vysloviť cez človeka čo On sám chce. Človek môže nejako uvažovať v srdci, ale Boh dáva slová na jazyk ak si tak zaumieni. Boh je veľký Pán a je skutočne Pánom sveta, čo si pohania a ateisti neuvedomujú. 

 

Boh má nielen jazyk vo svojej moci ak chce, ale aj kroky človeka, teda to, kam sa človek vyberie vo svojej životnej ceste. No nemôžeme zabúdať nikdy na dobrotivosť Pánovu, keď koná všetko preto tak ako koná, aby nám napokon dal to najlepšie. Nám sa môže zdať že sa nám stala krivda, ale Boh ktorý vidí a pozná našu budúcnosť, zasiahol náš jazyk a naše kroky práve tak, aby sme dosiahli lepšieho cieľa, ako ktorý sme chceli dosiahnuť.

 

Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok. Prís 16:9

 

Ako sme hovorili vyššie, Pán riadi naše kroky pre naše dobro a aj tento zmätok v Európe je dobrý preto, lebo Boh nás miluje a chce nám to najlepšie a to je - návrat márnotratného syna a dcéry Európskej, opäť k Bohu. Ak by dnes človek nastúpil na cestu Božiu, ak by všetci ľudia začali dodržiavať jednotne Boží zákon, moc vladárov tohto sveta by bola nulová! Ale vladári majú preto moc nad ľuďmi, pretože tí sa nedržia Boha ale sveta a tak sa dajú kúpiť svetskými radovánkami - sú teda podplatiteľní.

 

Pán (riadi) kroky človeka, lež ako málo človek jeho ceste rozumie! Prís 20:24

 

A toto je presne ten verš, kde nám Boh chce to najlepšie, aj z tej našej najhoršej situácie Boh vydoluje pre nás požehnanie. Napadá ma jeden príbeh, kde veľkému dedinskému machrovi, v bani odtrhlo obidve nohy a tak ešte viac začal chľastať a hral stále karty. Ale Boh ho pritiahol k sebe a on sa obrátil. Potom vyznal, že keby ho nebol Boh tak pokoril, že mu vzal nohy - nikdy by do kostola nešiel a nikdy by sa nezmieril s Bohom, ale práve preto že uvažoval viac nad životom a nad novou situáciou, zmenil zmýšľanie a našiel Pána Sveta. A preto hovorí tento verš, že človek málo chápe cestám Božím, ktoré sú vysoko nad ľudskými, prízemnými. Mnohí ľudia by si povedali, že Boh je pekný tyran keď dovolil aby tento chudák prišiel o nohy - ale práve preto tento človek našiel nebeskú vlasť kde dnes žije a takto by skončil v pekle.

 

Aj v nasledovnom verši krásne vidíme, že Boh nezasahuje do srdca ľudí, ani kráľov nato, aby konal zlo, ale aby výsledok bol - dobro. Aj tento zmätok v Európe, aj nakláňanie sŕdc mocných sveta, alebo nechanie ich sŕdc aby konali zlo v neprospech národov, napokon Boh využije ku konečnému dobru. V tom je úžas Boha, v tom je láska Boha. On nie je ten ktorý sa bude posmievať - tak vám treba, padli ste do bezbožnosti - teraz sa budete klanať smerom k Mekke - tu nekončí Božie milosrdenstvo a láska - On ide ďalej aby sme si aj v tomto uvedomili svoje poblúdenia a vrátili sa ku Nemu, ako k dobrému Otcovi, aby nás k sebe privinul a pomohol nám z núdze. Lebo nariekať nad zlou situáciou v Európe znamená nariekať nad vlastnou bezbožnosťou, ktorá tento zmätok spôsobila.

 

„Nech je zvelebený Pán, Boh našich otcov, ktorý vnukol kráľovi do srdca, aby okrášlil Pánov dom v Jeruzaleme a naklonil ku mne milosť kráľa, jeho radcov a všetkých vysokých hodnostárov kráľa. A tak ja, posilnený rukou Pána, svojho Boha, ktorá bola nado mnou, zhromaždil som popredných z Izraela, aby išli so mnou.“ Ezd 7:27-28

 

Podčiarknuté slová - vnukol a naklonil srdce hovorí o zásahu Boha. Boží zásah je tak rozhodný, že mu nikto nemôže odolať a keď sa Boh rozhodne, musí sa Jeho vôľa vykonať. Preto to nie je Boh starých babiek, ako sa radi pohania posmievajú, ale je to Boh mocných mužov. No práve preto že dnešní zoženštelí večne sa sťažujúci muži nepoznajú moc Boha, lebo nepoznajú Božie Slovo, myslia si (nazdávajú sa), že Boh je akýsi plačúci dedko na obláčiku, ako to zvykli v časoch komunizmu vykresľovať v rozprávkach pre deti. Ale my čítajme akú moc má Boh a akí sme my oproti nemu slabí, až ničotní, ako hovorí Písmo Sväté - sme iba prach.

 

Všetci obyvatelia zeme sú pred ním ako nič a podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies i s obyvateľmi zeme a niet nikoho, kto by mu zachytil ruku a kto by mu povedal: »Čo robíš?« Dan 4:35

 

Vidíme tu silu Boha. Nakladá s nami ako sám chce a nikto Mu nemôže povedať - čo to robíš?!

 

Ako dnes človek veľmi upadol?! Proti tomuto mocnárovi ktorý ak by chcel - zbalí vesmír ktorý vytvoril aj so všetkým čo v ňom je, zbalí ríšu duchovnú a nič mu nebude chýbať pretože je Dokonalý - človek vo svojej pýche pozdvihol svoju pätu a pokladá Ho za nič a popiera dokonca Jeho existenciu. 

 

A práve preto sa dnes deje čo sa deje a Boh čaká, pokiaľ si to padnutý človek uvedomí, že je to On, kto riadi dejiny, že je to On, kto šmahom ruky dokáže zmeniť v okamžiku sekundy prítomnosť sveta. Ale nebude to robiť proti bezbožnému ľudu, ktorý Ho odmieta - On však čaká vo svojej dobrote nato, že si to poblúdený človek Európy uvedomí a skloní kolená, vyzná - zhrešili sme Bože proti Tebe! Takáto pokorná modlitba celej Európy by stačila nato, aby Boh vyhnal zlých vladárov zo štátov, zbúral pohanský dom Európskej únie a vyhnal, alebo obrátil moslimov na pravú katolícku vieru. Ale Boh to nebude konať proti vôli národov, ktoré sa Ho vzdali. 

 

Katolíci - my sa však trasme pred týmto Pánom a Kráľom sveta, čítajme s bázňou o našom mocnom Bohu a našom Svätom Pánovi, ktorému slúžme s radosťou, pretože On pozná naše srdcia a riadi naše kroky, ktoré chce aby smerovali do večnej nebeskej vlasti.

 

On tróni nad okruhom zeme, - jej obyvatelia sú ako kobylky - on rozťahuje sťa závoj nebesá a rozprestiera ich ako obytný stan. On obracia navnivoč vládcov, sudcov zeme mení v ničomnosť. Sotva zasadení, sotva sú zasiati, sotva pustí ich kmeň koreň do zeme, už ich aj oveje, takže uschýnajú, víchor ich sťa plevu odnáša.

 

„Komuže ma teda chcete prirovnať? Budem mu podobný?“ - vraví Svätý. 

 

Zdvihnite si nahor oči a viďte: Ktože ich stvoril? Ten, čo vyvádza podľa čísla ich vojsko, každú volá po mene, pre veľkú silu a nesmiernu moc nevystane ani jedna. Iz 40:22-26