Žalm 3 (Matutinum Nedeľa)

 

Žalm 3 (Matutinum Nedeľa)

Dôverná modlitba v núdzi

 

Myšlienka: Nočná pieseň plná vrúcnej dôvery v Boha. Majstrovsky ukazuje zmeny duševnej nálady.

 

Dávidov žalm. Keď utekal pred synom Absolónom. 

 

Veľká núdza

 

Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! *

Mnohí povstávajú proti mne. 

Mnohí o mne hovoria: *

„Boh mu nepomáha.“

 

Dôvera v Boha

 

Ale ty, Pane, si môj ochranca, *

moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje. 

Hlasne som volal k Pánovi *

a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu.

 

Pokoj v Bohu - vrchol piesne

 

A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som, *

Prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. 

Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. *

Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj.

 

Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári *

a hriešnikom si zuby vylámal. 

Pane, ty si naša spása. *

 

Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.